Litteratur

Ekspertlister for journalister

Litteratur

Nobelprisen i litteratur til Bob Dylan:

Petter Aaslestad
modernistisk litteratur, litteraturhistorie, medisinsk humaniora

Knut Ove Eliassen
litteratur, opplysningstid, modernisme, postmodernisme

Ingvild Folkvord
tysk litteratur

Eli Løfaldli
britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet, filmadapsjoner

Thea Selliaas Thorsen
gresk og latin: språk, kjønn, poesi - romersk kultur - oversettelse latin-norsk - antikken i dataspill og virtuelle verdener

Giuliano D'Amico
nordisk retrogardisme, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, August Strindberg, opphavsrettshistorie, oversettelse, bokhistorier, nordisk litteratur og vestlig esoterisme

Trude Kolderup
fransk 1600- og 1700-tallslitteratur, brevromanen, menneskeliggjøring av ting i litteraturen

Henning Fjørtoft
nordisk litteratur, undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Gerd Karin Omdal
vampyrer, gjenferd, gotisk litteratur, fantastisk litteratur, 1700-tallsdrama

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora


Tag: litteratur


Se også:

Kunst

Teater og drama


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt