Ledelse

Ekspertlister for journalister

Ledelse

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Sverre Quale
ledelse, sikkerhet og risiko, klima og CO2, luftfart og jernbane

Svein Ingar Kaldal
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur

Eirik Irgens
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon

Tore Stiles
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Asbjørn Rolstadås
prosjektledelse

Kjell Atle Halvorsen
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen

Wenche Aarseth
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale og internasjonale prosjekt, interessentledelse, relasjoner i prosjekt

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Bjørn Andersen
prosjektledelse, interessentledelse, produktivitet, benchmarking

Jens Barland
medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme

Emil Røyrvik
kapitalisme, kunnskapsarbeid, organisasjon, styring, ledelse


Tag: ledelse


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Endringsprosesser

Organisasjon

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt