Ekspertlister for journalister

Ledelse

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Asbjørn Rolstadås
prosjektledelse

Sverre Quale
ledelse, sikkerhet og risiko, klima og CO2, luftfart og jernbane

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Arne Krokan
skoleledelse, IKT i offentlig sektor, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, delingsøkonomi, sosiale medier

Svein Ingar Kaldal
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur

Eirik Irgens
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Tore Stiles
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse

Kjell Atle Halvorsen
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen

Wenche Aarseth
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale og internasjonale prosjekt, interessentledelse, relasjoner i prosjekt

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Bjørn Andersen
prosjektledelse, interessentledelse, produktivitet, benchmarking

Jens Barland
medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Pia S. Hagerup
ledelse og særlig utdanningsledelse som kunstnerisk og skapende praksis, offentlig skoleeierskap (politisk og administrativt), jus og forvaltning i skoleledelse og skoleeierskap, skolebygg/pedagogiske bygg

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme


Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Endringsprosesser
Organisasjon
Prosjektledelse
Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.