Ledelse

Ekspertlister for journalister

Ledelse

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Sverre Quale
ledelse, sikkerhet og risiko, klima og CO2, luftfart og jernbane

Svein Ingar Kaldal
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur

Eirik Irgens
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon

Tore Stiles
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Asbjørn Rolstadås
prosjektledelse

Kjell Atle Halvorsen
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen

Wenche Aarseth
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale og internasjonale prosjekt, interessentledelse, relasjoner i prosjekt

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Bjørn Andersen
prosjektledelse, interessentledelse, produktivitet, benchmarking

Jens Barland
medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme

Emil Røyrvik
kapitalisme, kunnskapsarbeid, organisasjon, styring, ledelse


Tag: ledelse


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Endringsprosesser

Organisasjon

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.