Læring i høyere utdanning

Ekspertlister for journalister

Læring i høyere utdanning

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Gunn Imsen
utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, undervisning og læring, likestilling

Thomas Dahl
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori

Ove Østerlie
flipped learning (omvendt undervisning)


Tag: læring | høyere utdanning


Se også: 

Lærerutdanning og pedagogikk

Skole og utdanning

Skolefag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.