Ekspertlister for journalister

Læring i høyere utdanning

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Gunn Imsen
utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, undervisning og læring, likestilling

Thomas Dahl
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori

Ove Østerlie
flipped learning (omvendt undervisning)


Se også: 
Lærerutdanning og pedagogikk
Skole og utdanning
Skolefag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.