Landskap

Ekspertlister for journalister

Landskap

Gunnar Austrheim
bærekraft, økosystemtjenester, naturgoder, kulturlandskap, biologisk mangfold, bevaringsbiologi, planteøkologi, fjell, beiting, planter

Gro Rødne
arkitektur og landskap, bolig- og boligområder


Tag: landskap


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.