Kvinnesykdommer og -plager

Ekspertlister for journalister

Kvinnesykdommer og -plager

Elisabeth Darj
ebola, global helse, gynekologi

Tone Frost Bathen
MR avbildning, MR spektroskopi, metabolomikk, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling


Tag: kvinnesykdommer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt