Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Ekspertlister for journalister

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring


Agnar Aamodt
kognitive systemer, beslutningsstøtte, kunnskapsbaserte systemer

Arild Brandrud Næss
kunstig intelligens (AI), språkteknologi, talegjenkjenning, talesyntese, maskinoversettelse, statistisk maskinlæring, nevrale nettverk, big data (stordata), kunstig intelligens i økonomifag

Arne Krokan
digitalisering, delingsøkonomi, kompetanse for framtiden, Big Data, teknologiutvikling og infrastruktur, sosiale medier, forretningsmodeller for mediesektoren, kunstig intelligens (AI)

Björn Gambäck
text mining, maskinlæring, språkteknologi

Eivind Kristoffersen
sirkulær økonomi, tingenes internett (IoT), bærekraft / bærekraftighet, kunstig intelligens (AI), maskinlæring

Frank Alexander Kraemer
kunstig intelligens

Frank Lindseth
visuell databehandling, autonomekjøretøy, digitale tvillinger

Gunnar Tufte
kunstig liv, kunstig inteligence, nanosystem, selv-organiserende system, kyborg, biologisk inspirerte datamaskiner

Helge Langseth
kunstig intelligens (AI), maskinlæring

Heri Ramampiaro
big data analytics, data mining

Ibrahim A. Hameed
kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotteknologi, sosial robotikk, kybernetikk

Keith Downing
kunstig liv, deep learning, evolusjonære beregninger

Kerstin Bach
kunstig intellilgens (AI), maskinlæring, e-helse, m-helse, medical applications, personalized medicine, maskinlæring

Lisa Reutter
digitalisering, utvikling av maskinlæring, bruk av stordata, teknologi: påvirkning på samfunn og demokrati

Magnus Jahre
datamaskinarkitektur, minnesystemer, flerkjerneprosessorer, systemprogramvare, grafikkprosessorer

Ole Jakob Mengshoel
big data analytics, data science, evolusjonære beregninger, maskin læring

Robin T. Bye
kunstig intelligens (AI), kybernetikk, kyberfysiske systemer, autonome skip, virtuell prototyping, robotikk, tingenes internett (IoT), industri 4.0, maskinsyn, hjerneforskning, nevroteknikk, aktiv læring, omvendt klasserom, e-læring

Sule Yildirim-Yayilgan
kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotteknologi, biometri, semantisk web

Zhirong Yang
deep neural nets, deep learning, maskinlæring


Tag: kunstig intelligens / AI | maskinlæring


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.