Kriminalitet

Ekspertlister for journalister

Kriminalitet

Johan Fredrik Rye
fengsel, kriminalitet, migrasjon, arbeidsinnvandring, bygd/by


Tag: kriminalitet


Se også:

Vold, voldtekt, seksuelle overgrep


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.