Ekspertlister for journalister

Krig og naturkatastrofer

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, opprustning, politisk risiko for multinasjonale selskaper, ISIS/ISIL/IS, Irak og Syria

Tor Georg Jakobsen
politisk atferd, konflikter, krig, spesielt borgerkriger

Per Marius Frost-Nielsen
militærmakt, krig, internasjonal politikk, forsvarspolitikk

Ragnhild Lund
konflikt og gjenreisning etter krig og naturkatastrofer, kvinner i det globale sør, bistand

Jan Ketil Rød
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Indra de Soysa
globalisering, bistand, menneskerettigheter, krig og fred

Hans Narve Skotte
gjenreisning ved krig og naturkatastrofer, bistand, bistandsaktører og utvikling, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, arkitektur og samfunn
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen

Håkon Angell Bolkan
ebola, Sierra Leone, humanitær hjelp, global helse, global kirurgi, helse i krig og katastrofer, malaria


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.