Kreft

Ekspertlister for journalister

Kreft

Sverre Helge Torp
hjernesvulst, anatomi, patologi, rettsmedisin

Tone Frost Bathen
MR avbildning, MR spektroskopi, metabolomikk, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling

Siver Moestue
MR avbildning, MR spektroskopi, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling, nanomedisin, kontrastmidler, PET-skanning

Kristian Hveem
kreft, hjerte/karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank

Magne Børset
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet

Magnar Bjørås
arveanleggene, DNA, DNA-skade, mutasjoner, DNA-reparasjon, epigenetikk, genomdynamikk, molekylærbiologi, molekylær kreftbiologi, molekylær nevrobiologi

Anna Bofin
brystkreft, studier av sykdom på molekylnivå

Haakon Skogseth
kreft, etikk og teori i forskning på humanbiologisk materiale

Anders Sundan
kreft, beinmargskreft (myelomatose), cellebiologi

Therese Standal
kreft, beinmargskreft (myelomatose), bein, beinceller, stamceller

Anders Waage
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Jostein Halgunset
patologi/tumorbiologi (spesielt prostatakreft), anatomi, biobanking, etikk/juss ved bruk av biologisk materiale i forskning

Trude Rakel Balstad
antioksidanter i mat, genregulering, avmagring hos pasienter med kreft

Eva Hofsli
onkologi, kreftsykdommer (spesielt kreft i fordøyelsessystemet), kreftbehandling, risikofaktorer, screening, kreftforskning tarmkreft

Tora Skeidsvoll Solheim
kreft, palliasjon (lindrende behandling), kakeksi (avmagring og avkrefting ved kreftsykdom), nevro-onkologi (studier og behandling av kreft i hjerne og øvrig nervesystem)

Bjørn Henning Grønberg
lungekreft, kreft i sentralnervesystemet (CNS), klinisk kreftforskning, målinger av livskvalitet

Wenche Sjursen
DNA, genetikk, human genetikk, arvelig kreft (spesielt kreft i fordøyelsessystemet), sekvensering, genom sekvensering

Arne Wibe
kreft i tarmen, gastroenterologi, gastroenterologisk kirurgi

Nina Kongshaug
kreft, kreftsykdommer, klinisk IKT, Helseplattformen, elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av pasienter i hjemmesituasjonen via digitale hjelpemidler, klinisk beslutningsstøtte i elektronisk pasientjournal, kunnskapsforvaltning i medisin, tverrfaglig samarbeid IKT og klinisk medisin


Tag: kreft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.