Ekspertlister for journalister

Kommunikasjon og samtale

Aksel Tjora
organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Terje Borgersen
fotografier, bilder, tekst-bilde, visuell kunsthistorie, estetisk kommunikasjon

Britt-Marie Drottz Sjøberg
radioaktiv stråling: oppfatning av og kommunikasjon ved risiko

Ingunn Hagen
kommunikasjon i organisasjoner, barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, yoga og helse

Gøril Thomassen
profesjonell kommunikasjon, helsekommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, samtale- og møteledelse

Kaja Borthen
kommunikasjon, lingvistikk, pragmatikk, semantikk, ords betydning, implisitt mening

Ellen Andenæs
samtaleforskning, språk, språklæring, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, norskhet, kjønn og etnisitet, maskulinitet

Marit Olave Riis-Johansen
politiavhør, samtale

Hanne Rustad
språklig kommunikasjon, helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, latter, høflighet

Halvdan Haugsbakken
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner

Alf Steinar Sætre
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger

Soilikki Vettenranta
krisekommunikasjon, katastrofenyheter, mediepedagogikk, global mediegrafi


Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Høflighet, omgangsformer, fordommer
Læring i høyere utdanning
Menneske og teknologi
Nettverk og telekommunikasjon
Organisasjon
Psykologi
Sosiale medier
Språk og språklæring


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.