Kommunereform

Ekspertlister for journalister

Kommunereform

Jørn Rattsø
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen

Lars-Erik Borge
Grønn skattekommisjon, kommuneøkonomi, kommunesammenslåinger, effektivitet i offentlig tjenesteyting, skatter og avgifter, eiendomsskatt, klima- og miljøavgifter


Tag: kommunereform


Se også:
Samfunnsøkonomi

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.