Kjøretøy

Ekspertlister for journalister

Kjøretøy

Magnus Langseth
lettere konstruksjoner, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Trond Andresen
elektriske kjøretøy

Anders Hammer Strømman
bærekraft: miljøtransport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og matproduksjon, internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Linda Ager-Wick Ellingsen
elbiler, transport og miljø, livssyklusanalyse, industriell økologi, klima og CO2, miljønalyser, bærekraft

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Armin Hafner
kjøleteknikk, varmepumper, CO2 kjøleteknologi, kompressorer, ejektor teknologi, naturlige kjølemedier, energisparing, energieffektivisering, bilkjøleanlegg, butikk-kjøling

Eliette Restrepo
bilgjenvinning, gjenvinning av bilelektronikk, kritiske metaller i bilelektronikk, bilfjerning og demontering


Tag: kjøretøy | bil | biler


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.