Kjønn

Ekspertlister for journalister

Kjønn

Merete Lie
kjønn, assistert befruktning, reproduksjonsteknologi, medisinsk bildeteknologi, IKT, globalisering, norske bedrifter i Kina - alle temaer i kultur- og samfunnsperspektiv

Elin Kvande
kjønn og arbeidsliv, fedrekvote og foreldrepermisjoner

Jorid Hovden
kvinneidrett, kropp og sosial identitet, idrettspolitikk og kjønn i media, norske idrettsorganisasjoner

Ragnhild Lund
kvinner i det globale sør, bistand, konflikt og gjenreising etter krig og naturkatastrofer

An-Magritt Jensen
farskap, barnløshet hos menn, samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Ellen Andenæs
språk, kjønn og etnisitet, maskulinitet, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, samtaleforskning, norskhet

Eli Løfaldli
maskulinitet, filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur

Mons Bendixen
kjønnsroller og likestilling, seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing, vold, gjengkriminalitet, evolusjonsbiologi

Anne Marit Myrstad
norsk filmhistorie, filmhistoriografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Ingvill Stuvøy
surrogati, økonomi og kropp, kjønn, seksualitet, feministisk teori, familiesosiologi

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk

Berit Gullikstad
kjønn: kjønn og arbeidsliv (historisk og nåtid), kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidsorganisasjoner, kjønnslikestilling
migrasjon: innvandring og arbeidsliv, integrering, velferdstjenester, politikk

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme

Ulla Forseth
kjønnsrelasjoner i organisasjoner, arbeid og organisasjon, emosjoner og emosjonelt arbeid, den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora

Torbjørn Herlof Andersen
gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep – generelt og mer spesielt i religiøs kontekst, kjønn og mannlighet, menn som uformelle omsorgspersoner (primær omsorgsperson for ektefelle/partner med store omsorgsbehov)


Tag: kjønn


Se også:

Barn og ungdom, helse

Barn, ungdom og familie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt