Kjemi

Ekspertlister for journalister

Kjemi

Alexandros Asimakopoulos
miljøforurensing, miljøkjemi, hormonforstyrrelse, fremvoksende forurensninger

Størker Moe
biodrivstoff, bioraffinering, skogsressurser, kjemisk industri, biobaserte kjemikalier, treforedling, papirframstilling og papiregenskaper,cellulose, trekjemi, bioplast

Øyvind Mikkelsen
forurensning - miljøkjemi

Martin Ystenes
allmennkjemi, uorganisk kjemi, sprøytvarsling

Sverre Magnus Selbach
materialkjemi, funksjonelle materialer, nanomaterialer, krystallstruktur, elektronstruktur

Mari-Ann Einarsrud
materialkjemi, keramiske materialer, nanostrukturerte materialer


Tag: kjemi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.