Kart og kartsystemer

Ekspertlister for journalister

Kart og kartsystemer

Terje Midtbø
kart og kartsystemer, kartanimasjon, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Jan Ketil Rød
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, virtual reality (VR)

Erik Ludvigsen
geografiske informasjonssystemer (GIS), gruvedrift


Tag: geografiske kart


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt