Kart og kartsystemer

Ekspertlister for journalister

Kart og kartsystemer

Terje Midtbø
kart og kartsystemer, kartanimasjon, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Jan Ketil Rød
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, virtual reality (VR)

Erik Ludvigsen
geografiske informasjonssystemer (GIS), gruvedrift


Tag: geografiske kart


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.