Internett

Ekspertlister for journalister

Internett

Jon Atle Gulla
søkemotorer, semantisk web

Miriam Begnum
universell utforming, interaksjonsdesign, brukersentrert metodikk


Tag: internett | World Wide Web


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.