Intelligens

Ekspertlister for journalister

Intelligens

Siri Weider
nevropsykologi, psykologi, kognitiv funksjon, intelligens, spiseforstyrrelser, anorexia nervosa, bulimia nervosa


Tag: intelligens


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.