Ekspertlister for journalister

Innovasjon og produktutvikling

Alf Steinar Sætre
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger

Magnus Langseth
innovasjon i industrien, samspill forskning-industri, risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore)

Martin Steinert
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Asbjørn Karlsen
innovasjon, sosialt entreprenørskap, regional utvikling, industriell omstilling

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Øystein Widding
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Sjur Dagestad
innovasjon, entreprenørskap, gründer, kreativitet, kunde og marked

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Stig Roland Ottosson
innovasjon og produktutvikling

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap

Oscar Amundsen
innovasjonskultur, medarbeiderdrevet innovasjon, endringsarbeid

Harald Gether
innovasjon, bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, energieffektivisering

Marius Støylen Korsnes
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstilling

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Marianne Skinner
innovasjon i offentlig sektor, organisasjon, kommunale omsorgstjenester

Jens Barland
medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Daniel Weiss
hvordan teknologi/innovasjon påvirker sosial ulikhet innen helse


Se også:
Entreprenørskap
Etikk og samfunnsansvar
Industri og produksjon
Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.