Inneklima

Ekspertlister for journalister

Inneklima

Hans Martin Mathisen
inneklima, energieffektivisering

Guangyu Cao
ventilasjon, luftfordeling og inneklimakvalitet i særlig operasjonsstuer

Rikke Jørgensen
inneklima, svevestøv


Tag: Inneklima


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.