Industri og produksjon

Ekspertlister for journalister

Industri og produksjon

Terje K. Lien
produksjonsprosesser, automatisering, verktøymaskiner, roboter, industriell konkurranseevne

Knut Sørby
produksjonsprosesser, verktøymaskiner, måleteknikk, prosessovervåking

Størker Moe
biodrivstoff, bioraffinering, skogsressurser, kjemisk industri, biobaserte kjemikalier, treforedling, papirframstilling og papiregenskaper,cellulose, trekjemi, bioplast

Kesheng Wang
intelligente produksjonssystemer, automatisering, 3D og intelligent dataovervåking

Morten Hovd
styring og regulering av kjemiske produksjonsprosesser

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Johan Sjöblom
kjemisk industri - produksjon olje og gass

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - kunstgjødsel, metanol, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, biodrivstoff, katalyse

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Daryl John Powell
lean produksjon (slank produksjon), lean-tenkning, verdistrømskartlegging, kontinuerlig forbedring

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder

Helen Ann Hamilton
havbruk, biodrivstoff og bioenergi, bærekraft, miljøanalyse, industriell økologi

Nina Holck Sandberg
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, modellering av byggematerialer, energianalyse av byggematerialer, energianalyse av bydeler, energi og energieffektivisering, byutvikling

Diana Ivanova
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Richard Wood
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Anders Arvesen
bærekraft, begrense klimaendringer, energiscenarioer, energisystemer, miljøanalyse, livssyklusanalyse, industriell økologi

Sarah Schmidt
bærekraft, industriell økologi, karbonfotavtrykk, miljøanalyse, analyse av forsyningskjede, miljøfotavtrykk, input-output-analyse

Robin T. Bye
kunstig intelligens (AI), kybernetikk, kyberfysiske systemer, autonome skip, virtuell prototyping, robotikk, tingenes internett (IoT), industri 4.0, maskinsyn, hjerneforskning, nevroteknikk, aktiv læring, omvendt klasserom, e-læring


Tag: industri | industriellproduksjon


Se også:

Entreprenørskap

Etikk og samfunnsansvar

Innovasjon og produktutvikling

Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt