Ekspertlister for journalister

Industri og produksjon

Terje K. Lien
produksjonsprosesser, automatisering, verktøymaskiner, roboter, industriell konkurranseevne

Knut Sørby
produksjonsprosesser, verktøymaskiner, måleteknikk, prosessovervåking

Kesheng Wang
intelligente produksjonssystemer, automatisering, 3D og intelligent dataovervåking

Morten Hovd
styring og regulering av kjemiske produksjonsprosesser

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Johan Sjöblom
kjemisk industri - produksjon olje og gass

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - kunstgjødsel, metanol, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, biodrivstoff, plast, katalyse

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Asbjørn Karlsen
industriell omstilling, sosialt entreprenørskap, innovasjon, regional utvikling

Daryl John Powell
lean produksjon (slank produksjon), lean-tenkning, verdistrømskartlegging, kontinuerlig forbedring

Marisa Di Sabatino Lundberg
lette legeringer for bilindustri, aluminium og støperi, solcelle-silisium

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder

Helen Ann Hamilton
havbruk, biodrivstoff og bioenergi, bærekraft, miljøanalyse, industriell økologi

Nina Holck Sandberg
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, modellering av byggematerialer, energianalyse av byggematerialer, energianalyse av bydeler, energi og energieffektivisering, byutvikling

Diana Ivanova
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Richard Wood
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Anders Arvesen
bærekraft, begrense klimaendringer, energiscenarioer, energisystemer, miljøanalyse, livssyklusanalyse, industriell økologi

Sarah Schmidt
bærekraft, industriell økologi, karbonfotavtrykk, miljøanalyse, analyse av forsyningskjede, miljøfotavtrykk, input-output-analyse


Se også:
Entreprenørskap
Etikk og samfunnsansvar
Innovasjon og produktutvikling
Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.