IKT og informasjonssikkerhet

Ekspertlister for journalister

IKT og informasjonssikkerhet

Bjarne E. Helvik
pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer, driftssikkerhet

Ann Rudinow Sætnan
personvern, videoovervåkning, styring via statistikker, styringsdata helsesektoren

John Krogstie
IKT i offentlig sektor, datasystemer, mobile systemer

Arne Krokan
digitalisering, delingsøkonomi, kompetanse for framtiden, Big Data, teknologiutvikling og infrastruktur, sosiale medier, forretningsmodeller for mediesektoren, kunstig intelligens (AI)

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Anders Grimsmo
IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon), velferdsteknologi, pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen

Kristian Gjøsteen
kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer, elektroniske valg, elektronisk identifikasjon

Slobodan Petrovic
kryptologi, mønstergjenkjenning, inntrengningsdeteksjon, kunstig intelligens, søkemotorer


Tag: IKT | informasjonssikkerhet | personvern


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.