Ekspertlister for journalister

IKT og informasjonssikkerhet

Stig Frode Mjølsnes
kryptering, kryptografi, kryptologi, informasjonssikkerhet

Bjarne E. Helvik
pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer, driftssikkerhet

Ann Rudinow Sætnan
personvern, videoovervåkning, styring via statistikker, styringsdata helsesektoren

Kjell Bratbergsengen
datasystemer, informasjonssystemer, databaser, helseinformatikk

John Krogstie
IKT i offentlig sektor, datasystemer, mobile systemer

Arne Krokan
digitalisering, delingsøkonomi, kompetanse for framtiden, Big Data, teknologiutvikling og infrastruktur, sosiale medier, forretningsmodeller for mediesektoren, kunstig intelligens (AI)

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Øivind Kure
protokoller og tjenestekvalitet kommunikasjonssystemer, internettarkitektur, trådløse nett

Peter Herrmann
utviklingsmetoder for nettbaserte systemer

Anders Grimsmo
IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon), velferdsteknologi, pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen

Kristian Gjøsteen
kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer, elektroniske valg, elektronisk identifikasjon

Thomas Jelle
trådløse nettverk, sikkerhet trådløse nettverk, forretningsmodeller bredbånd, mobile applikasjoner

Maria Bartnes
informasjonssikkerhet, personvern, håndtering av sikkerhetsbrudd, risikovurderinger, sikkerhet i smartgrids

Christoph Busch
biometri

Patrick Bours
atferdsbiometri, (kontinuerlig) autentisering, passordsikkerhet

Slobodan Petrovic
mønstergjenkjenning, kryptologi, inntrengningsdeteksjon

Sokratis Katsikas
cybersikkerhet av kritisk infrastruktur, ledelse informasjonssikkerhet, risikostyring

Bian Yang
sikker personvernteknologi, sikker biometri, håndtering identitet, personlig informasjonsbeskyttelse, helsesikkerhet og personvern, helsebiometri, multimediasikkerhet

Hanno Langweg
applikasjonssikkerhet, programvaresikkerhet, sporbarhet, skadevare

Laura Georg
ledelse informasjonssikkerhet, risikostyring

Stefan Axelsson
cyberkriminalitet og -etterforskning, nettverk inntrengningsdeteksjon, svindel, etterforskning svindel, datasikkerhet

Sule Yildirim-Yayilgan
kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotteknologi, biometri, semantisk web


Tag: IKT | informasjonssikkerhet | personvern


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.