HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Ekspertlister for journalister

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Turid Lingaas Holmen
ungdommer og helse, Ung-HUNT, helseundersøkelser

Jostein Holmen
demens, diabetes, hjerte- og karsykdommer, overvekt, kultur og helse, folkehelse, HUNT

Kristian Midthjell
overvekt, folkehelse, HUNT

Kristian Hveem
kreft, hjerte- og karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT

Arnulf Langhammer
astma, lungefunksjon, KOLS, beinskjørhet, HUNT 1-3, HUNT databank, allmennmedisin, luftveissykdommer

Linda Ernstsen
sammenheng fysisk aktivitet og depresjon, både i tilknytning til hjerteinfarkt og i generell befolkning (HUNT1 og HUNT2)


Se også:

Folkehelse

Helsevesen og omsorgstjenester


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt