Hørsel, døvhet og tegnspråk

Ekspertlister for journalister

Hørsel, døvhet og tegnspråk

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Vinay Swarnalatha Nagaraj
normalthørende og hørselshemmedes oppfatning av tale og andre lyder, døde områder i sneglehuset (cochlea), universell utforming (UU) for hørsel, internasjonal klassifikasjon for hørseltap (ICF): funksjon, funksjonshemming og helse

Torill Ringsø
tegnspråk- og tolkeutdanning, hørende barn med døve foreldre og tegnspråkopplæring

Anna-Lena Nilsson
tegnspråk, tegnspråklingvistikk, tegnspråktolking

Nora Sletteng
døvhet (er døv selv), hørselhemming, tegnspråk, tolkebruker, tegnspråkopplæring

Peter Svensson
hørsel, lyd, akustikk, høyttalere, lyd i virtual reality (VR)


Tag: hørsel | døv | tegnspråk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

NB! Krysspublisert - kontakt