Ekspertlister for journalister

Hørsel, døvhet og tegnspråk

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Vinay Swarnalatha Nagaraj
normalthørende og hørselshemmedes oppfatning av tale og andre lyder, døde områder i sneglehuset (cochlea), universell utforming (UU) for hørsel, internasjonal klassifikasjon for hørseltap (ICF): funksjon, funksjonshemming og helse

Torill Ringsø
tegnspråk- og tolkeutdanning, hørende barn med døve foreldre og tegnspråkopplæring

Anna-Lena Nilsson
tegnspråk, tegnspråklingvistikk, tegnspråktolking

Nora Sletteng
døvhet (er døv selv), hørselhemming, tegnspråk, tolkebruker, tegnspråkopplæring

Johan Hjulstad
hørsel, hørselhemming, døve, tegnspråk, tegnspråklig kommunikasjon, fjernundervisning med tegnspråk og videokonferanse

Peter Svensson
hørsel, lyd, akustikk, høyttalere


Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.