Hodepine

Ekspertlister for journalister

Hodepine

Lars Jacob Stovner
hodepine, migrene, hjernen

Knut Hagen
hjernen, hodepine, migrene

Morten Engstrøm
migrene, hodepine, søvn

Arne Vaaler
effekter og bivirkninger av psykotrope medikamenter (antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende av alle typer, antiepileptika, benzodiazepiner m fl.), psykiatriske symptomer ved organiske hjernelidelser (epilepsi, hjerneslag, migrene o.a.), affektive tilstander inkludert depresjoner, manier og bipolare lidelser samt behandlingsprinsipper, suicid og forebygging


Tag: hodepine | migrene


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.