Verdenshistorie

Ekspertlister for journalister

Verdenshistorie

Steinar Imsen
europeisk middelalderhistorie, eldre norsk historie, kirkehistorie, rettshistorie

Håkon With Andersen
norsk og internasjonal teknologihistorie, vitenskapshistorie med vekt på universitets- og høgskolehistorie

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

George Chabert
Frankrike: kulturhistorie, politisk historie, politikk i dag, samfunn

Helge Høibraaten
kulturkritikk, politisk filosofi

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Elizabeth Svarstad
norsk og europeisk dansehistorie, stildans, renessansedans, fransk barokkdans, menuett, kontradans, teaterdans, dansenotasjon, dans som dannelse, kontradans, dans for musikere

Thomas Brandt
italiensk historie, industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie

Gary Love
Storbritannia: historie, kultur, politikk, Brexit

Jon Anders Risvaag
mynter og myntfunn, betalingsmidler, pengehistorie, museumssamlinger

Jakob Maliks
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie

Jon Anders Risvaag
mynter og myntfunn, betalingsmidler, pengehistorie, museumssamlinger

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie, museum


Tag: verdenshistorie | Europas historie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.