Ekspertlister for journalister

Helsevesen og samfunnsmedisin

Ann Rudinow Sætnan
styringsdata helsesektoren, personvern, videoovervåkning, styring via statistikker

Siri Forsmo
osteoporose og brudd, allmennmedisin, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Linn Getz
livserfaringer og helse, multimorbiditet (flere sykdommer samtidig), kropp og sjel, kliniske retningslinjer, forebyggende medisin, systemmedisin

Jon Magnussen
pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer, trygd

Steinar Westin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Ralf Kirchhoff
systemer i helsevesenet

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Maren Sogstad
kommunale omsorgstjenester

Laila Tingvold
kommunale omsorgstjenester, frivillighet

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Aksel Tjora
pasienter og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, organisasjon og teknologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Hilde Grimstad
allmennmedisin, lege-pasientkommunikasjon, kvinnehelse, medisinutdanningen

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Geir Arild Espnes
folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, psykologi, helsepsykologi, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea

Olav Magnus Fredheim
legemiddelepidemiologi og bruk av smertestillende midler (opioider), smerte og smertestillende (særlig akutt smerte og kronisk smerte som ikke skyldes kreftsykdom), smertebehandling av rusmisbrukere, pasienters åndelige/eksistensielle behov

Stig William Omholt
medisinsk teknologi, bioteknologi, systembiologi

Gøril Thomassen
profesjonell kommunikasjon, helsekommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, samtale- og møteledelse

Endre Sjøvold
sykehus, IKT, ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Anders Kofod-Petersen
serviceroboter, roboter i omsorg, velferdsteknologi, IKT for å forbedre livskvaliteten for en aldrende befolkning (Ambient Assisted Living, AAL), roboter og robotikk, kunstig intelligens

Andreas Krüger
ambulansetjeneste, akuttmedisin, akuttmedisinske systemer

Hanne Rustad
helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, språklig kommunikasjon, høflighet, latter

Bjarne Nes
folkehelse, trening, fysisk aktivitet, fysisk form

Ragnhild Hellesø
samhandlingsforskning og e-helse, kommunale omsorgstjenester

Erik Solligård
intensivmedisin generelt, Sepsis/blodforgiftning, narkose og bedøvelse generelt, akuttmottak, global helse, pasientsikkerhet og pasientkvalitet

Karl Elling Ellingsen
utviklingshemming, kognitiv funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, selvbestemmelse og brukermedvirkning, inkludering, deltakelse, arbeidsinkludering / arbeid med bistand, tvangsbruk, rettssikkerhet


Se også:
Folkehelse
HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.