Havbruk

Ekspertlister for journalister

Havbruk

Olav Vadstein
fiskeoppdrett og bakterier, krill og plankton, biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), algeskall og solceller

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Anne Stene
sykdom, velferd og helse hos laksefisk i sjø, smittespredning i sjø/vanntransport, organisering av oppdrettsfisklokaliteter/bærekraftig drift og forvaltning

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Jon Olaf Olaussen
lakselus, oppdrettslaks, villaksfiske, norske laksefiskere og syn på reguleringer, fiskeriøkonomi, bioøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, mikroøkonomi

Grete Hansen Aas
fiskeernæring (fôr til fisk), marint restråstoff, rensefisk, lakseoppdrett, biomarin næring

Helen Ann Hamilton
havbruk, biodrivstoff og bioenergi, bærekraft, miljøanalyse, industriell økologi


Tag: havbruk | oppdrett | oppdrettsfisk | akvakultur


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt