Hav og havenergi

Ekspertlister for journalister

Hav og havenergi

Ole Gunnar Dahlhaug
havenergi, strømning, tidevannsturbiner, vannkraft, vannturbiner, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vindturbiner

Jens M. Hovem
akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, kommunikasjon og navigasjon under vann, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv

Karl Henning Halse
marin hydrodynamikk

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift

Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui
miljøgifter (marin toksikologi, hormonforstyrrende stoffer), mikroplast, olje, produsert vann, havforsuring

Francesca Verones
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livsløpsanalyse, havrom, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, vann og avløp


Tag: hav | havenergi | marin


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt