Gruvedrift

Ekspertlister for journalister

Gruvedrift

Erik Ludvigsen
gruvedrift, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Steinar Løve Ellefmo
gruvedrift, ressursmodeller

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift


Tag: gruvedrift | gruver


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt