Gener/DNA og RNA

Ekspertlister for journalister

Gener/DNA og RNA

Magnar Bjørås
arveanleggene, DNA, DNA-skade, mutasjoner, DNA-reparasjon, epigenetikk, genomdynamikk, molekylærbiologi, molekylær kreftbiologi, molekylær nevrobiologi

Kristian Hveem
kreft, hjerte- og karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank

Eivind Almaas
DNA, gener og proteiner, mikroorganismer, syntetisk biologi, bioteknologi

Ingrid Eftedal
dykking, dykkersyke, genetikk, genomikk (genforskning med store mengder data), molekylærbiologi, hjerte-kar, rettsgenetikk, barofysiologi (hvordan kroppen påvirkes av trykk)

Torbjørn Ekrem
DNA-strekkoding, evolusjonsbiologi, naturhistorie, insekter

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi

Mika Bendiksby
artsavgrensning, biogeografi, DNA-strekkoding, evolusjon, karplanter, lav, molekylær systematikk

Wenche Sjursen
DNA, genetikk, human genetikk, arvelig kreft (spesielt kreft i fordøyelsessystemet), sekvensering, genom sekvensering

May-Britt Tessem
MR spektroskopi, MALDI imaging, biobanking, humant vev, diagnostikk, prostatakreft, biomarkører, omics vevsanalyser


Tag: gen / gener | DNA | RNA


Se også:

Biologi og bioteknologi

Evolusjonsbiologi

Molekylærbiologi

Syntetisk biologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt