Fysikk

Ekspertlister for journalister

Fysikk

Jacob Linder
kvantefysikk, spintronikk

Jens O. Andersen
kvantemekanikk, astropartikkelfysikk, kosmologi, universet

Alex Hansen
fysikk i dagliglivet, komplekse fenomener, kaosteori

Erik Folven
spintronikk, magnetisk logikk, nanoteknologi, nanoelektronikk

Iver Håkon Brevik
universet / kosmologi, Casimireffekten

Arne Brataas
kvantefysikk, nanoteknologi, materialvitenskap

Bo-Sture Skagerstam
astrofysikk og kosmologi, beregningsfysikk, kjernefysikk, kvantefysikk, kvanteoptikk, elementærpartikkelfysikk og CERN-fysikk, biofysikk

Pawel Sikorski
nanoteknologi, biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, lab on a chip

Simen Andreas Ådnøy Ellingsen
fysikk, kvantemekanikk, Casimireffekten

Kai Sandvold Beckwith
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi

Asle Sudbø
klassisk og kvantemekanisk statistisk fysikk, faseoverganger, superledere inkludert høytemperatur superledere og kraftanvendelser av superledere, topologiske materialer, Bose-Einstein kondensater, kvantekondensater, sterkt korrelerte systemer


Tag: fysikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.