Funksjonshemming

Ekspertlister for journalister

Funksjonshemming

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Vinay Swarnalatha Nagaraj
normalthørende og hørselshemmedes oppfatning av tale og andre lyder, døde områder i sneglehuset (cochlea), universell utforming (UU) for hørsel, internasjonal klassifikasjon for hørseltap (ICF): funksjon, funksjonshemming og helse

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd

Jan Tøssebro
funksjonshemming

Karl Jacobsen
funksjonshemmede og følelseslivet, klinisk psykologi, klinisk barnepsykologi, stress

Anna Kittelsaa
funksjonshemming, utviklingshemming, bofellesskap

Karl Elling Ellingsen
utviklingshemming, kognitiv funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, selvbestemmelse og brukermedvirkning, inkludering, deltakelse, arbeidsinkludering / arbeid med bistand, tvangsbruk, rettssikkerhet


Tag: funksjonshemming | funksjonsnedsettelsenedsatt funksjonsevne


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt