Fundamentering på land og offshore

Ekspertlister for journalister

Fundamentering på land og offshore

Gudmund Eiksund
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger, fundamentering, offshorefundamentering

Steinar Nordal
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger

Gustav Grimstad
byggekonstruksjoner og jordras, leirras, skred og utglidninger


Tag: fundamentering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt