Fugler

Ekspertlister for journalister

Fugler

Arne Moksnes
fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), arktisk økologi, økologi planter og dyr, evolusjon, human evolusjon

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Veerle Jaspers
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler

Bernt-Erik Sæther
gråspurv, elg, høstingsbiologi, biologisk mangfold, økologiske effekter av klimaendringer

Robert Biegler
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens


Tag: fugl / fugler


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.