Ekspertlister for journalister

Fugler

Arne Moksnes
fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), arktisk økologi, økologi planter og dyr, evolusjon, human evolusjon

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Olav Hogstad
meis/meisenes vinterøkologi og atferd, hakkespetter

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Veerle Jaspers
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler

Bernt-Erik Sæther
gråspurv, elg, høstingsbiologi, biologisk mangfold, økologiske effekter av klimaendringer

Robert Biegler
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.