Ekspertlister for journalister

Frankrike og fransk

George Chabert
Frankrike: politikk i dag, samfunn, politisk historie, kulturhistorie

Ingvald Sivertsen
fransk uttale, fransk grammatikk

Trude Kolderup
fransk 1600- og 1700-tallslitteratur, brevromanen, menneskeliggjøring av ting i litteraturen

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Elizabeth Svarstad
norsk og europeisk dansehistorie, stildans, renessansedans, fransk barokkdans, menuett, kontradans, teaterdans, dansenotasjon, dans som dannelse, kontradans, dans for musikere


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.