Fotografier og bilder

Ekspertlister for journalister

Fotografier og bilder

Terje Borgersen
fotografier, bilder, tekst-bilde, visuell kunsthistorie, estetisk kommunikasjon

Jon Yngve Hardeberg
farger, fargevitenskap, bildebehandling, bildekvalitet, bildeteknologi, medieteknologi, displayteknologi, trykkteknologi, kamerateknologi

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger


Tag: foto / fotografier | bildebilder


Se også:

Dataspill

Film og fjernsyn

Medier

Multimedia og interaktiv media

Populærkultur

Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.