Forurensing

Ekspertlister for journalister

Forurensing

Veerle Jaspers
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler

Alexandros Asimakopoulos
miljøforurensing, miljøkjemi, hormonforstyrrelse, fremvoksende forurensninger

Øyvind Mikkelsen
forurensning - miljøkjemi

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, biologiske konsekvenser av klima

Augustine Arukwe
forurensning, miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon

Fredrik Jutfelt
fisk, hvordan fisk blir påvirket av miljøendringer som oppvarming, klimaendringer og havforsuring

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter


Tag: forurensing / forurensning


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt