Forbruk

Ekspertlister for journalister

Forbruk

Ida Bull
forbruk i tidlig nytid, lokalhistorie, kvinnehistorie, sosialhistorie 1600-1800-tallet, historie 1700-tallet: Trondheim, handel, skole og utdanning

Vebjørg Tingstad
forbruk, media, barndom, barnekultur

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk

Christian Klöckner
miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus), valg transportmidler, reduksjon klimautslipp, energieffektivisering, bærekraftig konsum

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder

Diana Ivanova
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Richard Wood
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse


Tag: Forbruk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.