Folkehelse | epidemiologi

Ekspertlister for journalister

Folkehelse | epidemiologi

Steinar Westin
allmennmedisin, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Siri Forsmo
epidemiologi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Geir Arild Espnes
folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, psykologi, helsepsykologi, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea

Bjarne Nes
folkehelse, trening, fysisk aktivitet, fysisk form

Kari Bjerke Batt-Rawden
musikk og helse, folkehelse, helsefremmende lokalsamfunn, natur-kultur-helse, sosial ulikhet, arbeidshelse og livskvalitet, «empowerment»

John-Arne Skolbekken
folkehelse, forskningsetikk, mammografiscreening, risikokommunikasjon, helserisiko, helse- og sykdomsforståelse

Bjørn Henning Grønberg
lungekreft, kreft i sentralnervesystemet (CNS), klinisk kreftforskning, målinger av livskvalitet


Tag: folkehelse


Se også:

ehelse og velferdsteknologi

Helsevesen og omsorgstjenester

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

NB! Krysspublisert - kontakt