Ekspertlister for journalister

Fisk og fiskeri

Olav Vadstein
fiskeoppdrett og bakterier, krill og plankton, biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), algeskall og solceller

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Geir Johnsen
Barentshavet (økosystem), organismer i havet, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, marin optikk

Ole Kristian Berg
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi

Sigurd Einum
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: fisk, fugler, isbjørn og andre dyr, miljøgifter, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Fredrik Jutfelt
fisk, hvordan fisk blir påvirket av miljøendringer som oppvarming, klimaendring og havforsuring

Jens M. Hovem
støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, kommunikasjon og navigasjon under vann

Torkild Bakken
fisk i saltvann, bunndyr, flerbørstemark, marinbiologi, klassifisering, naturhistorie, artsmangfold i Norskehavet

Jon Olaf Olaussen
lakselus, oppdrettslaks, villaksfiske, norske laksefiskere og syn på reguleringer, fiskeriøkonomi, bioøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, mikroøkonomi

Jan Grimsrud Davidsen
havlaks, sjøørret, vandringsatferd, fiskeøkologi

Jo Vegar Arnekleiv
ferskvannsøkologi, fisk og bunndyr i ferskvann

Karstein Hårsaker
ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi, museumssamlinger, samlingsdatabaser


Tag: fisk | fiskeri


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.