Fisk og fiskeri

Ekspertlister for journalister

Fisk og fiskeri

Olav Vadstein
fiskeoppdrett og bakterier, krill og plankton, biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), algeskall og solceller

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Geir Johnsen
Barentshavet (økosystem), organismer i havet, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, marin optikk

Ole Kristian Berg
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi

Sigurd Einum
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: fisk, fugler, isbjørn og andre dyr, miljøgifter, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Fredrik Jutfelt
fisk, hvordan fisk blir påvirket av miljøendringer som oppvarming, klimaendring og havforsuring

Jens M. Hovem
støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, kommunikasjon og navigasjon under vann

Torkild Bakken
fisk i saltvann, bunndyr, flerbørstemark, marinbiologi, klassifisering, naturhistorie, artsmangfold i Norskehavet

Jon Olaf Olaussen
lakselus, oppdrettslaks, villaksfiske, norske laksefiskere og syn på reguleringer, fiskeriøkonomi, bioøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, mikroøkonomi

Jan Grimsrud Davidsen
havlaks, sjøørret, vandringsatferd, fiskeøkologi

Jo Vegar Arnekleiv
ferskvannsøkologi, fisk og bunndyr i ferskvann

Karstein Hårsaker
ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi, museumssamlinger, samlingsdatabaser


Tag: fisk | fiskeri


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt