Filosofi

Ekspertlister for journalister

Filosofi

May Thorseth
etikk, anvendt etikk, forskningsetikk

Helge Høibraaten
politisk filosofi, kulturkritikk

Terje Lohndal
språk og filosofi, språk og biologi, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, dialekter

Berge Solberg
medisinsk etikk, etikk og assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk

Solveig Bøe
antikk filosofi, kunst, kunst og filosofi, estetikk, filosofihistorie

Siri Granum Carson
etikk, samfunnsansvar

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi


Tag: filosofi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.