Ekspertlister for journalister

Film og fjernsyn

Anne Gjelsvik
film, fjernsyn

Gunnar Iversen
filmhistorie, medier

Magnar Breivik
filmmusikk, det 20. århundres musikkhistorie, musikk- og kulturliv i Weimarrepublikken

Eli Løfaldli
filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet

Asbjørn Tiller
filmlyd, lyddesign, eksperimentelle medieuttrykk

Bjørn Sørenssen
filmhistorie, dokumentarfilm, ny medieteknologi, digitale medier

Anne Marit Myrstad
norsk filmhistorie, filmhistoriografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Sara Brinch
norsk fjernsyn, julefilm og tv-tradisjoner, matprogram og tv-kokker, faktafjernsyn, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, medienes estetikk, datavisualisering, dataspillets estetikk, fotografi i sosiale medier

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Andrew Perkis
digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, multimedia, medieteknologi, nye digitale medier


Se også:
Dataspill
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Populærkultur
Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.