Ekspertlister for journalister

Film og fjernsyn

Anne Gjelsvik
film, fjernsyn

Gunnar Iversen
filmhistorie, medier

Magnar Breivik
filmmusikk, det 20. århundres musikkhistorie, musikk- og kulturliv i Weimarrepublikken

Eli Løfaldli
filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet

Asbjørn Tiller
filmlyd, lyddesign, eksperimentelle medieuttrykk

Anne Marit Myrstad
norsk filmhistorie, filmhistoriografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Sara Brinch
norsk fjernsyn, julefilm og tv-tradisjoner, matprogram og tv-kokker, faktafjernsyn, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, medienes estetikk, datavisualisering, dataspillets estetikk, fotografi i sosiale medier

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora


Tag: Film | Fjernsyn / TV


Se også:

Dataspill

Fotografier og bilder

Medier

Multimedia og interaktiv media

Populærkultur

Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.