Ekspertlister for journalister

Fattigdom

An-Magritt Jensen
samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Tatek Abebe
forskningsmetoder på barn, etikk, foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika


Se også:
Afrika
Asia
Balkan
Bistand og byutvikling i Sør
Etiopia
Krig og naturkatastrofer
Latin-Amerika
Samfunnsøkonomi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.