Evolusjonsbiologi

Ekspertlister for journalister

Evolusjonsbiologi

Eivin Røskaft
biologisk mangfold, bevaring av naturen, menneskets atferd (fra biologisk synsvinkel), Afrika, evolusjon, populasjonsvekst

Leif Edward Ottesen Kennair
sex, evolusjonspsykologi, partnervalg og sexatferd, angst, tvangslidelser, psykoterapi, depresjon, seksuell trakassering

Irja Ida Ratikainen
evolusjon, dyreatferd, foreldreinvestering hos dyr, tilpasninger til uforutsigbare miljøer, bevaringsbiologi

Hans K. Stenøien
naturhistorie, evolusjonsbiologi, biosystematikk, mennekstes historie

Mika Bendiksby
artsavgrensning, biogeografi, DNA-strekkoding, evolusjon, karplanter, lav, molekylær systematikk

Mons Bendixen
kjønnsroller og likestilling, seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing, vold, gjengkriminalitet, evolusjonsbiologi

Arne Moksnes
evolusjon, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), økologi planter og dyr, arktisk økologi, human evolusjon

Christophe Pelabon
evolusjon, dyreanatomi, pollinering (bestøving)

Torbjørn Ekrem
evolusjonsbiologi, DNA strekkoding, naturhistorie, insekter

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk


Tag: evolusjonsbiologi


Se også:

Biologi og bioteknologi

Gener/DNA og RNA

Molekylærbiologi

Syntetisk biologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt