EU

Ekspertlister for journalister

EU

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Jostein Vik
EUs rurale og regionale politikk, landbruk, landbrukspolitikk


Tag: EU


Se også:

Politikk, norsk og internasjonal


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt