Etikk og samfunnsansvar

Ekspertlister for journalister

Etikk og samfunnsansvar

May Thorseth
etikk, anvendt etikk, forskningsetikk

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Berge Solberg
medisinsk etikk, etikk og assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk

Siri Granum Carson
etikk, samfunnsansvar

Heidi Rapp Nilsen
etikk, etikk for bærekraft, forskningsetikk for bærekraft, samfunnsansvar

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi

Heidrun Åm
bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap


Tag: etikk | samfunnsansvar


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.