Ekspertlister for journalister

Etikk og samfunnsansvar

May Thorseth
etikk, anvendt etikk, forskningsetikk

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Berge Solberg
medisinsk etikk, etikk og assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk

Siri Granum Carson
etikk, samfunnsansvar

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi

Daniel Schofield
mediepedagogikk, ungdom og mediebruk, ungdom og sosiale medier, mediekompetanse, digital kompetanse, nettvett, digitale verktøy i skolen, digital etikk og danning, identitetsfortelling i medier


Tag: Etikk | Samfunnsansvar


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.