Ekspertlister for journalister

Entreprenørskap

Nina Irene Gunnerud Berg
sosialt entreprenørskap

Luitzen de Boer
innkjøp / offentlige innkjøp, logistikk

Øystein Widding
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Martin Steinert
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Tim Torvatn
prosjektledelse, innkjøp, leverandørrelasjoner

Asbjørn Karlsen
sosialt entreprenørskap, innovasjon, regional utvikling, industriell omstilling

Sjur Dagestad
entreprenørskap, gründer, innovasjon, kreativitet, kunde og marked

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap


Se også:
Etikk og samfunnsansvar
Industri og produksjon
Innovasjon og produktutvikling
Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.