Entreprenørskap

Ekspertlister for journalister

Entreprenørskap

Nina Irene Gunnerud Berg
sosialt entreprenørskap

Luitzen de Boer
innkjøp / offentlige innkjøp, logistikk

Øystein Widding
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Martin Steinert
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Tim Torvatn
prosjektledelse, innkjøp, leverandørrelasjoner

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap


Tag: entreprenørskap


Se også:

Etikk og samfunnsansvar

Industri og produksjon

Innovasjon og produktutvikling

Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.