Ekspertlister for journalister

Entreprenørskap

Nina Irene Gunnerud Berg
sosialt entreprenørskap

Luitzen de Boer
innkjøp / offentlige innkjøp, logistikk

Øystein Widding
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Martin Steinert
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Tim Torvatn
prosjektledelse, innkjøp, leverandørrelasjoner

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap


Tag: entreprenørskap


Se også:

Etikk og samfunnsansvar

Industri og produksjon

Innovasjon og produktutvikling

Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.