Endringsprosesser

Ekspertlister for journalister

Endringsprosesser

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, endringsprosesser, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, sosial kapital

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Oscar Amundsen
endringsarbeid, innovasjonskultur, medarbeiderdrevet innovasjon


Tag: endringsprosesser


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Ledelse

Organisasjon

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.