Endringsprosesser

Ekspertlister for journalister

Endringsprosesser

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, endringsprosesser, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, sosial kapital

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Oscar Amundsen
endringsarbeid, innovasjonskultur, medarbeiderdrevet innovasjon


Tag: endringsprosesser


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Ledelse

Organisasjon

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt