Elektronisk ID

Ekspertlister for journalister

Elektronisk ID

Kristian Gjøsteen
elektronisk identifikasjon, elektroniske valg, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer

Ann Rudinow Sætnan
styring via statistikker, styringsdata helsesektoren, personvern, videoovervåkning


Tag: elektronisk ID


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.