Elektrisitet

Ekspertlister for journalister

Elektrisitet


Poul Einar Heegaard
smartgrid, robust infrastruktur, distribuerte og autonome systemer

Robert Nilssen
elektriske anlegg, energiomforming, kraftsystemer

Halsten Aastebøl
elektrisk energi, elektriske kraftverk, energi og miljø

Marta Molinas
mikro-grid, smartgrid, fornybar energi, kraftelektronikk

Florentina Paraschiv
økonometri i finansielle markeder, finansiell risikostyring, likviditets- og kredittrisiko, finansiell regulering, økonometri innen elektrisitet, olje- og gassmarkeder, kvantifisering av risiko innen elektrisitet, markedskobling, fordeling av subsidier innen fornybar elektrisitet, grenseoverskridende økonomiske effekter, optimalisering av vannkraftproduksjon og termisk elektrisitetsgenerasjon, vurdering av teknologirisiko for energibruk, fornybar energi, kraft til gass

Ole-Morten Midtgård
sluttbruk av solcelleteknologi, solstrøm, nettilkobling, smart grid, grunnleggende elektroteknikk, elektromagnetisme, beregninger av elektriske og magnetiske felter


Tag: elektrisitet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt